Cieszyńska Kraina Edukacyjna


Idź do treści

warunki uczestnictwa

Projekt LIIE "Cieszynska Kraina Edukacyjna"


Podstawowym narzędziem rekrutacyjnym jest specjalnie opracowana deklaracja uczestnictwa, która pozwala na uzyskanie wyczerpujących wiadomości na temat wiedzy i umiejętności, a także pod kątem spełnienia oczekiwań i potrzeb.
Kryterium rekrutacji uczestników projektu jest zidentyfikowanie, którym osobom udział w projekcie jest w największym stopniu potrzebny. Wypełnione deklaracje zostaną zweryfikowane także pod względem spełnienia warunków stawianych uczestnikom i uczestniczkom działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna w Biurze Projektu, na stronie internetowej LGD/projektu, urzędach gmin.

Wypełnione deklaracje można dostarczać osobiście, za pośrednictwem poczty, faksem, czy też droga mailową.

Jeżeli ilość osób będzie wyższa od przewidywanej w Projekcie, przewiduje się umieszczenie tychże osób na liście rezerwowej.

Za rekrutację uczestników projektu jest odpowiedzialny Kierownik Projektu.


Regulamin
Deklaracja
Załącznik do deklaracji uczestnictwaPowrót do treści | Wróć do menu głównego