Cieszyńska Kraina Edukacyjna


Idź do treści

o projekcie

Projekt LIIE "Cieszynska Kraina Edukacyjna"


Celem projektu jest inspirowanie społeczności lokalnych z obszaru działania LGD "Cieszyńska Kraina" w kierunku promowania rozwoju kapitału ludzkiego poprzez rozwój edukacji na obszarach wiejskich. Dodatkowo projekt ma wzmacniać:

- rozwój inicjatyw lokalnych poprzez utworzenie Lokalnego Inkubatora Inicjatyw Edukacyjnych, w których działać będzie animator organizujący i wspierający osoby oraz instytucje działające na rzecz rozwoju kształcenia oraz poprzez szkolenia dla w/w podmiotów i osób, dotyczących "inicjatyw edukacyjnych".

- wzmocnienie integracji mieszkańców poprzez ich udział w imprezie/konferencji o charakterze społecznym, promującej aktywność edukacyjną.

Projekt zakłada:
- 90 godzin zajęć szkoleniowych pt. "Inicjatywy Edukacyjne",
- 120 godzin indywidualnego "poradnictwa edukacyjnego",
- 4 godziny impreza/konferencja promująca edukację i kształcenie ustawiczne na obszarach wiejskich,
- objęcie 80 osób projektem (50 kobiet, 30 mężczyzn)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego