Cieszyńska Kraina Edukacyjna


Idź do treści

grupa I

Projekt LIIE "Cieszynska Kraina Edukacyjna" > harmonogram

Lp.

Data

Godz. rozpoczęcia zajęć

Miejsce szkolenia

Tematyka zajęć

1.


31.03.2011


16.30

Miejskie Centrum "INTEGRATOR", Skoczów, ul.Mickiewicza 9

- Sposoby wspierania edukacji na obszarach wiejskich,
- Techniki animowania i organizowania społeczności lokalnych

2.07.04.201116.30

Miejskie Centrum "INTEGRATOR", Skoczów, ul.Mickiewicza 9

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć społecznych,
- Zasady tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych

3.


14.04.2011


16.30

Miejskie Centrum "INTEGRATOR", Skoczów, ul.Mickiewicza 9

- Opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych w ramach PO Kapitał Ludzki

4.15.04.201116.30

Miejskie Centrum "INTEGRATOR", Skoczów, ul.Mickiewicza 9

- Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju edukacji,
- Przygotowywanie wniosków finansowanych ze środków krajowych (PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)

5.


21.04.2011


16.30

Miejskie Centrum "INTEGRATOR", Skoczów, ul.Mickiewicza 9

- Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów społecznych

6.


28.04.2011


16.30

Miejskie Centrum "INTEGRATOR", Skoczów, ul.Mickiewicza 9

- Opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i PO RYBY

   

Powrót do treści | Wróć do menu głównego